/ 4 نظر / 11 بازدید
ذکریا

ایمان به انسان جهت می دهد و علم سرعت. سعی کن ایمانی از روی علم داشته باشی ایام به کام[گل] گر به خود آیی به خدایی رسی

ذکریا

به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد اما هر وقت تنم به جماعت نادان خورد گفتند: مگه کوری؟ ایام به کام[گل]

ذکریا

اگر میخواهی رنگین کمان را ببینی باید یاد بگیری که باران را دوست داشته باشی ایام به کام [گل]

ذکریا

آرامش نبودن جدال نیست تجربه حضور خداست همیشه برایت آرزوی آرامش دارم ایام به کام [گل]