خلوت کن همین

صادق باش

با خودت رو راست باش

بعد حساب و کتابت رو با خودت مشخص کن

بعد با خودت خلوت کن

خلوتت که عمق گرفت

خودت می ره

بعد یه تنهایی می مونه که همه کسه

یه چیزی می مونه که همه چیزه

خلوت کن همین

/ 3 نظر / 19 بازدید
قلم

زندگی با خدا زیباست[گل]