آقای خوبی ها!

سلام بر تو آقای خوبی ها

نمی دانم می خواهمت یا نه ؟

نمی دانم می بینمت یا نه ؟

نمی دانم می جویمت یا نه ؟

اما خوب می دانم

تو از پدر و مادر مهربان تری برای من

تو باقی مانده خدایی

تو همانی که باید باشی

اما و اما

من همانی نیستم که باید باشم

/ 3 نظر / 13 بازدید
چیچک

کسی که بهشت را بر زمین نیافته است آن را در آسمان نیز نخواهد یافت خانه ی خدا نزدیک ماست و تنها اثاث آن ، عشق است..[گل][گل].[گل].

انسان

سلام....متشکرم از حضورتون در وبم...[گل] وبلاگتون عالیه...

انسان

سلام...وبلاگتون عالیه...متشکرم از حضورتون در وبم...[گل]