عقل و عشق

عقل می گوید راه آسان را انتخاب کن

او هیچ وقت در راه هــــــای پیچیده و

بی قانون راه نمی گذارد عـقل ریاضی

را دوست دارد چــــون دارای قـاعده و

قانونی بــرای خــودش اســــت عـقـل

منـطق را می پـــــسنــدد در مــنطــق

هــمــه چــیــز ســـر راست است .اما

عــقل شــاعــری را نمی پسندد چون

خیــلی ســر راســت و آسـان نیست.

الــــبته اسـتـثـنا هــایـتی هـم هست

عشق یک معمــای کامل است

پیچیـده و بی قــانون ،هیچ وقت

ســـر راست نخواهد بود به این

دلیل عقل هیچ وقت پا در جاده

عشــــق نـــــخواهـــد گذاشت

/ 5 نظر / 4 بازدید
دریا

نوشته تون آدم را به فکر میندازه عقل عاقل و عشق سر به هوا

طوفان غم

میدونی اهنگای قشنگی روی وبی میذاری[گل]

یه بنده خدا

سلام. عشق بدون عقل یعنی تباهی! و عشق در سایه ی عقل یعنی ایمان حقیقی. البته عقل با این معنا مورد نظره: شخصى از امام ششم عليه السلام پرسيد عقل چيست؟ فرمود چيزى است كه بوسيله آن خدا پرستش شود و بهشت بدست آيد. اصول کافی،ج1،ص11. امام باقر(ع) می فرمايد: چون خدا عقل را آفريد از او بازپرسى كرده باو گفت پيش آى پيش آمد، گفت بازگرد، بازگشت، فرمود بعزت و جلالم سوگند مخلوقى كه از تو به پيشم محبوب‏تر باشد نيافريدم و ترا تنها بكسانيكه دوستشان دارم بطور كامل دادم. همانا امر و نهى كيفر و پاداشم متوجه تو است. اصول کافی،ج1،ص10.