موی سپید

صبح نگاه به آینه که می کردم

تار موی سفیدی لبخندی زد، ترسیدم

اما نه

بیشتر از موی سپید

از افکار تاریخ گذشته می ترسم

وبیشتر از چین روی پیشانی

از اندیشه های زنگ زده می ترسم

خدایا نگاهی برای رهایی

/ 3 نظر / 18 بازدید
سبا

[گل]

پویا

تنفس شروع زندگیست عشق قسمتی از زندگیست اما دوست خوب قلب زندگیست ! [گل]

قلم

همیشه لحظه خداحافظی صاحب خانه کنار در می ایستد وبه حهمانش لبخند می زند ،لبخند خدا بدرقه زندگیتان وعید بندگی ورهیدگی مبارک وجود نازنینت[گل]