آیا در جستجوی خدایی؟

امروز کوتاهترین روز سال است

امروز شب بر روز پیروز می شود

روز و شب هم مثل جزر و مد دریاست

اگر جزر و مد نباشد دریا می گندد بو می کند

روز و شب هم بر یکدیگر پیشی می گیرند

تا روز گار ما نگندد بو نکند

خدا فکر همه جایش را کرده است

ای انسان ای من ای بشر

اری با تو هستم با خود خود تو 

شب تاریک و یلدای بلند و سیاه اندیشه ات فرا رسیده است

کاری بکن تا دیر نشده است

آیا در جستجوی خدایی ؟

/ 4 نظر / 11 بازدید
کلبه شعر

به یاد کربلا دل‏ها غمین است دلا خون گریه کن چون اربعین است . . .

ذکریا

زمانه ی عجیبی است! برخی مردمان امام گذشته راعاشقند، نه امام حاضر را! میدانی چرا؟! امام ِگذشته را هرگونه بخواهند تفسیرمی کنند، اما امام ِحاضر را باید فرمان ببرند. وکوفیان عاشورا را اینگونه رقم زدند ... التماس دعا[گل]