سلام دوست من

همواره بهترین ها را برای دوستت کنار بگذار

اگر او روزهای خشکی قناعت روزیتان را دیده است

پس بگذارید روزهای جوشش چشمه توفیق تان را نیز تجربه کند

دوست آن نیست، که برای کشتن وقت به سراغش بروید

در حضور دوست

اوقاتی برای زندگی بجوئید

/ 0 نظر / 16 بازدید