دوستت دارم اکنون

دوستانم را دوست دارم

نا دوستان را نیز هم

سپیدی را دوست دارم

نا سپیدی را نیز هم

زیبایی را دوست دارم

نا زیبایی را نیز هم

یار را دوست دارم

اغیار را نیز هم

خودم را دوست دارم

تو را نیز هم

هم همه را دوست دارم

هم هیچ را

چون . . . . .

هر که با فهم بنگرد

یکی بیش نبیند .

/ 12 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حامد

توحید و وحدت و سر منشا این شعر پر مغز ، ثقیل ، لطیف ، و گاهی تیز و تیغ دار ، که نیشتر آن هم از ظرافت طبع شاعر است ، اگر بطور دقیق بگم شخصی چون حضرت مسیح اینطور بود . ولی در نگاره های پایین شعر - کاملا به وحدت وجود میرسد . البته وحدت وجود ، با بینش مذهبی دینی اسلامی میسر و پیش تر گفته اند با عشق .

مریم

از این نردبون نرو پایین! ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬گوش میدی چی میگم؟!! نرو پایین! ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬الو! نرو پایین! ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬بسه دیگه! نرو پایین! ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬آره؟ اینطوریه؟ اصلا برو... ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬هنوز كله شق هستی... نرو پایین ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬من دیگه باهات كاری ندارم ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ای بابا! گوش كن نرو! ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬میشه لطفا گوش كنی؟!! ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬اشتباه میكنی اگه بری ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ببین، دیگه بهت نمیگما! نرو پایین ╬═╬

حامد

آنچه از ذهن تراوش میشه از فطرت گرفته میشه - و چه خوبه که ببخشش و عشق و مهربانی در فطرت آدم باشه و شما هست . حقیقتا زندگی از آدمهای عاشق به سهل نمیگذره و چنان سخت میگیره که بیصدا خاموش میشن . . .

جبارزاده

چه انتظار عجيبي تو بين منتظران هم عزيز من چه غريبي عجيب تر که چه آسان نبودنت شده عادت چه بي خيال نشستيم نه کوششي نه وفايي فقط نشسته و گفتيم خدا کند که بيايي..التماس دعا

ذکریا

نگران فردایت نباش خدای دیروز و امروزت فردا هم هست ایام به کام[گل]

احسان درزي

عالي بود دوست من.مطالبت خيلي قشنگه فقط يه خورده بيشترش كن ممنون از وبت [گل] ياعلي

کلبه شعر

شما هم وبلاگ زیبایی دارید و لینکتون کردم بازم به من سر بزنید

حامد

موافقم . باید ذهن خاموش باشه . ولی فراموش نکن حتی رنگی را که امروز بر تنت داری مغایر فطرتت نیست

tahaa

سلام يكي است و همان يك تمامي معاني را تفسير مي كند!!! زيبا بود ممنون[گل]