/ 5 نظر / 10 بازدید
پریسا

دآیا می دانستید که سایت من به روز ترین سایت ایران است[لبخند]. بازم سر زدم بدو بیا

پریسا

خیلی خیلی خیلی خیلی ازت ممنونم که بهم سر زدی. اما به حضور سبزتان بازم نیازمندیم. بدو که کلی مطلب جدید دارم

ردپای دوست

درد عشقی کشیده ام که مپرس زهر هجری چشیده ام که مپرس... بی تو در کلبه گدایی خویش رنج هایی کشیده ام که مپرس

دريا

واي از دوري واي از غفلت

پروین

عشق اسطرلاب اسرار خداست