میعادگاه

همیشه سری به دل خود بزن 

بی تردید خدا را در دل خود می یابی

خدا منزلی جز دل تو ندارد

وقتی دل تو از مهر و مهربانی و ملاطفت سرشار است

معلوم می شود که در دل خود با خدا دیداری داشته ای

دل تو میعادگاه تو و خداست

خدا در میعادگاه دل تو همیشه حاضر است

تو اما به این میعادگاه سر نمی زنی

تو همیشه غایب دل خود هستی

چشم خود را ببند

و بدان که همیشه در میعادگاه

خدا منتظر توست

/ 23 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
غریبه آشنا

خواهم ای دل محو دیدارت کنم... جلوه گاه روی دلدارت کنم.. بگسلی زنجیر عقل و اختیار پابند طره یارت کنم.. ...

غریبه آشنا

خواهم ای دل محو دیدارت کنم... جلوه گاه روی دلدارت کنم.. بگسلی زنجیر عقل و اختیار پابند طره یارت کنم.. ...

غریبه آشنا

خواهم ای دل محو دیدارت کنم... جلوه گاه روی دلدارت کنم.. بگسلی زنجیر عقل و اختیار پابند طره یارت کنم.. ...

jalil

____&&&&&&___سلام دوست خوبم ___&&&*&&**_ ______**&&**__ آپ كردم بدو بيا _______**&&**__ ________**&&**____منتظر حضور پرمهرت هستم _______ __$$&$$$_______________$&$$$ ______$$&&1111$$$&&_________ &&1111$$&& دير نكني ___$$&&111111111$$$&&____&&1111111111$$&& ___$&1111111111111$$&&__&&111111111111$$$& __$&1111111111111111$$&&111111111111111$$$& نظر يادت نره __$&111111111$$$$1111$$1111$$$$111111111$$$& _$$11111111$$$$$$$$$1111$$$$$$$$$1111111$$$& _$$11111111$$$$$$$$$$1$$$$$$$$$$$11111111$$& _$$11111111$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$111111111$& __$111111111$$$$$___منتظرم__$$$$$111111111$$& __$&1111111111$$$$$$$$$$$$$$$$11111111111$& ___$111111111111$$$$$$$$$$$$111111111111$& ____&11111111111111$$$$$$111111111111111& _ ____&11111111111111$$11111111&&111$$&& ____ __&

دریا

سلام خوبی امروز وب دیگتادیدم قشنگ بود آهنگت قشگ تر بوی تولد تازه میده آقاوحيد

ستایش

▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒███▒▒▒▒██ ▒▒▒▒▒▒█▓▓█▒██▓▓▓██▒█▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▓█ ▒▒▒▒▒█▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓█▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓██▓▓▓▓▓██▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒█▓█▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒███▒▒▓▒▒▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒▒█▒▒▒▓▒▒▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒█▓▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓█ ▒▒██▓▓▓█▓▒▒▒██▒██▒▒▒▓█▓▓▓██ ▒█▓▓▓▓█▓▓▒▒█▓▓█▓▓█▒▒▓▓█▓▓▓▓█ █▓██▓▓█▓▒▒▒█▓▓▓▓▓█▒▒▒▓█▓▓██▓█ █▓▓▓▓█▓▓▒▒▒▒█▓▓▓█▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓█ ▒█▓▓▓█▓▓▒▒▒▒▒█▓█▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓█ ▒▒████▓▓▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▓▓████ ▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒████▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓████ ▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓█▒█▓▓▓▓▓▓▓▓█

نیلوفر مرداب

ای کاش این کلمات زیبایی رو که ما می تونیم به این سادگی به زبون بیاریم واقعا می تونستیم با تمام وجودمون درکش کنیم . نه اینکه فقط.........................

ممم

للییللی5غف6ع5ع5ع

یه عاشق

آن شب ازدوربه روي تونظرميكردم چون تورفتي زغمت خاك به سرميكردم نيست جزفكروخيال توبه شب درسرمن قدرتم بود اگر فكر دگر ميكردم سوختم درغم توجرات اظهارم نيست ورنه ميگفتم ومخلوق خبرميكردم دوش دامان مراشعله ي جانسوز بسوخت تاسحرشكرمن ازديده ي ترميكردم دست من كاش بفرمان دلم بودكه من دل ديوانه ازاين سينه به در میکردم

صدای آب(رها)

فرشتگان آگاهی که دربارشون گفتی کجایند؟ میخوام بشناسمشون وباشون آشنا بشم بیا ویکم دربارشون برام بگو فقط لطفن جوری بگو که ناب باشه ونه حرفهایی برای حرف بودن[گل]