خود را باور کن

دلیل اینکه نمی توانی

دیگران را باور کنی این است که

نمی توانی خود را باور کنی

اگر توفیق خود را در کاری که می کنی باور نداری

به این دلیل است که توانایی های خود را باور نداری

اگر باور نداری که می توانی خوشبخت باشی

به این دلیل است که به قدرت خلاقه خویش باور نداری

قدرت باور داشتن هدیه خداست

تو آزادی از این قدرت استفاده کنی یا نکنی

ایمان تو قدرت توست

/ 2 نظر / 5 بازدید
فرهاد

سلام دوست خوبم عالی بود موفق باشی لینک شدی[گل]