امروزت را اینگونه باش

امروزت را اینگونه آغاز کن

با کل هستی حرف بزن و زمزمه کن

نمی توانی ؟ آری سخت است

خوب با کل کوچک

همین هستی کوچکی که اطرافت وجود دارد

حرف بزن و زمزمه کن

نمی توانی ؟ آری سخت است راست می گویی

خوب بیا با یک گل حرف بزن یا با قطره ای باران یا با برگ زردی

که از درخت جلوی پای تو می افتد

آری با او زمزمه کن از او بپرس زندگی یعنی چه ؟

او را ببوس تمام عشقت را نثارش کن

عشق که بزرگ و کوچک نمی شناسد

بگذار جاری شود

جاری عشق بسیار زیباست

/ 8 نظر / 9 بازدید
همدم

می آید ای دل مـنـزل به منزل از دل صـحـــرا یک کاروان دل سـاربــان آرام قدری آهسته ناقه ی زینب مانده اندرگل یا زینب(س)........... -------------------------------------- سلام بزرگوار سپاس از حضور سبزتون وب ازرشمند وزیبای دارین .موفق باشید التماس دعای فرج... یاحق [گل][گل]

همدم

می آید ای دل مـنـزل به منزل از دل صـحـــرا یک کاروان دل سـاربــان آرام قدری آهسته ناقه ی زینب مانده اندرگل یا زینب(س)........... -------------------------------------- سلام بزرگوار سپاس از حضور سبزتون وب ازرشمند وزیبای دارین .موفق باشید التماس دعای فرج... یاحق [گل][گل]

همدم

می آید ای دل مـنـزل به منزل از دل صـحـــرا یک کاروان دل سـاربــان آرام قدری آهسته ناقه ی زینب مانده اندرگل یا زینب(س)........... -------------------------------------- سلام بزرگوار سپاس از حضور سبزتون وب ازرشمند وزیبای دارین .موفق باشید التماس دعای فرج... یاحق [گل][گل]

وحید۵۳

این حرف های دیگریست یه روی عشقه که به زیبایی تجلی کرده

شهرام

اگر تمام درهاي دنيا هم به رويت بسته شدند ؛ تو هم بخاطر خدا و با اعتماد به او ، به سوي درهاي بسته بدو ، چون : خــداي تــو و يوســف يکـيــسـت

ذکریا

ذهن همچو باغ است و فکر همچون بذر می توان گل رویاند یا علف هرز ایام به کام[گل]