/ 6 نظر / 13 بازدید
سید@

دلیل نیامدنت اگر وجود پست من است خدا کند که بمیرم ... چرا نمیایی؟؟؟

ذکریا

ز اسماعیل جان تا نگذری مانند ابراهیم به کعبه رفتنت تنها نماید شاد شیطان را کسی کو روز قربان، غیر خود را می کند قربان نفهمیده است هرگز معنی و مفهوم قربان را روزگارتون به زيباي گلستان ابراهيم وپاكي چشمه زمزم.عيدتان مبارك [گل]

ذکریا

همه افراد خوشبخت خدا را در دل دارند ، پس تو را چه غم که اینقدراحساس تنهایی میکنی ، بدان در تنها ترین لحظات و در هر شرایط خداوند با توست ایام به کام[گل] سلام برادر مهدی با طرح ختم قرآنی منتظر حضور گرم شما هستیم. جزییات طرح تو وبلاگم هست منتظرتون هستم

شب-0

سلام ممنون که بهم سرزدین. وب خوب دارید[لبخند]