شاد باشیم

مهم نیست کجا هستیم

مهم نیست در چه حالتی هستیم

اصلا خیلی چیزها مهم نیست

مهم اینه که در هر حالتی هستیم شادباشیم

گریه کنیم ولی شاد باشیم

اخم کنیم ولی ظاهری

از درون شاد باشیم

اگر در لحظه باشیم شادیم

به گذشته و آینده نچسبیم

هر چی هست در لحظه اکنون و همین حالاست

/ 4 نظر / 15 بازدید
چیچک

ای جانم عجب تصویری گذاشتی آقا مهدی متن هم که فوق العاده س (((هرچی هست در لحظه اکنون و همین حالاست)))[گل][گل][گل][تایید][دست]

چیچک

اهنگ های خدا همیشه زبیاست. گوش کن... صدای طبیعت را ... صدای رودخانه... پر یک پروانه... صدای تپش قلب یک عاشق... چه دلنواز نواخته شده اند!!! تار دلتان نزد خداست..... می خواهم از خدا که بزند بهترین پود ها را بر تار وجودتان و بسازد ترانه ای زیبا از سرنوشتتان[گل][گل][گل]

امين

قطعه‌ی گمشده از پر پرواز کم است یازده باز شمردیم و یکی باز کم است این همه آب که جاریست نه اقیانوس است عرق شرم زمین است که سرباز کم است