چه بگویم جز عشق

خواستم بنویسم

خطی برای حسین  برای سجاد  برای قمر بنی هاشم

اما قلم نچرخید ذهن یاری نکرد عقل واماند و هوش از سر پرید

آخر کجا کلمه می تواند عشق را توصیف کند

که حسین عشق است و سجاد عشق است و ابالفضل عشق

در هیچ جا نمی شود نگاه ماه بنی هاشم را

وقتی کودکان را نظاره می کرد پیدا کرد

در هیچ وصفی نمی شود حسین را

در آن زمان که جسم پاره پاره اکبرش را می دید توصیف کرد

در هیچ جا نمی شود حال سجاد را

زمانی که اجساد را شناسایی می کرد بیان نمود

پس حرف من دانه اشکی است

که بر روی گونه هایم می غلطد

که آن هم نمی توان نوشت


/ 4 نظر / 15 بازدید
یاس

حالا بو خوب میده یا بد؟

به لحظه های من بیا...

پرسيدم زقلب ، عشق چيست ؟ در جوابم چنين گفت و گريست ليلي و مجنون فقط افسانه ايست عشق در دست حسين بن علي است

كريم

خواستم چيزي بنويسم ،كلمه اي براش پيدا نشد ،اما اشك چكيد،كاردلي رو عقل نميتونه جواب بده ،واقعا زيباست بايد صدباره خوندش و گريست