شکر گزاری

برای هر کسی

که در زندگی شما

نقشی ولو ناچیز اجرا می کند

شکر گزار باشید پیشخدمت بداخلاق

یــــک غذاخوری می تواند به شما یاد بدهد

که اگـــر انتـــظار مـــحبت داریــد بایـــد محـــبت کنید 

/ 2 نظر / 5 بازدید
یک نکته یک دوست

عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی بووووووووووووووووووووووووود[دست]