قطره عسل

قطره عسلی بر زمین افتاد،

مورچه ی کوچکی آمد و از آن چشید و خواست که برود

اما مزه ی عسل برایش اعجاب انگیز بود،

پس برگشت و جرعه ای دیگر نوشید...

باز عزم رفتن کرد،اما احساس کرد که خوردن از لبه عسل کفایت نمی کند

و مزه واقعی را نمی دهد،پس بر آن شد تا خود را در عسل بیاندازد

تا هرچه بیشتر و بیشتر لذت ببرد...

مورچه در عسل غوطه ور شد و لذت می برد...

اما(افسوس)که نتوانست از آن خارج شود،

پاهایش خشک و به زمین چسبیده بود و توانایی حرکت نداشت...

در این حال ماند تا آنکه نهایتا مرد....

یکی از حکماء می گوید:
دنیا چیزی نیست جز قطره عسلی بزرگ!
پس آنکه به نوشیدن مقدار کمی از آن اکتفا کرد نجات می یابد،و آنکه در شیرینی آن غرق شد هلاک می شود!

/ 1 نظر / 29 بازدید
رزیتا محمدی

من فکر میکردم عشق اینطوریه چون وقتی عشقو تو دنیا از دست میدی اولین جاییکه میخوای ترک کنی این دنیاست چون نمیتونی ازش دست بکشی توش غوطه وری