عالیجناب سکوت

سلام بر تو ای آرامش

تو همان گریز پایی هستی

که همگان به دنبالت هستند

اما نمی دانند هر چه به دنبال تو بدوند

تو بیشتر می گریزی

تو آن زمان رخ می نمایی

که عالیجناب "سکوت" را به پیشوازت بفرستیم

او تنها کسی است که تو به آن اعتماد داری .  

/ 4 نظر / 15 بازدید
ذکریا

پسره از پدرش پرسیده:بابا! اگه یه نفر که خیلی دوستش داری یه کار بدی بکنه، من چی کار باید بکنم؟ پدر جواب داد: باید بهش بگی این کار خوبی نیست. این کارو نکن! پرسید: اگه روم نشه بهش بگم چی؟ جواب داد: خب روی یه تیکه کاغذ بنویس بذار توی جیبش. صبح که مرد برای رفتن به اداره آماده میشد، در جیب کتش کاغذی پیدا کرد که روش نوشته بود بابا سلام. سیگار کشیدن کار خوبی نیست. لطفاً این کار رو نکن! پدر اشک در چشمانش جمع شد و روی کاغذ نوشت فضولی اش به تو نیومده بچه عوضی. و آن را روی میز گذاشت و رفت ایام به کام[نیشخند]

m.rad

سکوت بلندترین فریاد هستی است که می توان به ان به حقیقت رسید.عالی بود.موفق باشید[گل]

چیچک

می گویند رسیدن به آرامش هدف است باید گفت آرامش تختگاه نوک کوه است آیا کوهنورد همیشه بر آن خواهد ماند ؟ بیشتر زمان زندگی او در پایه و دامنه کوه می گذرد به امید رسیدن به آرامشی اندک و دوباره نهیب دل و دلدادگی به فرازی دیگر . ارد بزرگ [گل][گل][گل]