نو شویم

همه برای شناخت خدا

به راههای قدیمی رو می آورند

تقریبا هیچ کس خلاقیتی ندارد

یا دارد ولی شهامت ابراز آن را ندارد

جالب این است که خودش هم از آن استفاده نمی کند

بعضی از اعتقادات کهنه و قدیمی شده اند

نیاز به جایگزین دارند

باید آنها را تعویض کرد

تا چیز کهنه ای را تعویض نکنیم نو نمی شود

ما باید برای شناخت خدا باید نو شویم

چون او همیشه نو و تازه است

خدای بینهایت

/ 3 نظر / 4 بازدید
مهسا جوووونــــــــــ

سلام شما!!!! اینجا!!!! از بلاگفا تا پرشین بلاگ؟؟؟؟ چه جالب مرسی که بهم سر زدید مخصوصا اینکه این همه راه کوبوندی اومدی [نیشخند] راستی این بچه چه بامزه ستـــــــــــ

دریا

خدایا دلم کهنه و پوسیده است نور میخواهد روشنایی تو فانوس دلم را روشن کن تا من گرد را از روی دلم پاک کنم خدایا من تو را میخواهم تا به آرامش برسم تا نو شوم