نام من حیرت است.

"حیرت " نام دیگر من است وقتی دستم به زنگ خانه ی خدا نمی رسد و رهگذری زنگ را برایم می زند

" حیرت "
نام دیگر من است وقتی هنگام تشـکر می بینم رهگذر خود خداست !

/ 2 نظر / 11 بازدید
پروین

و نام دیگر من غفلت است هنگامی که می بینم می شنوم درک می کنم می فهمم ولی باز هم ...