چه خوش گفت سهراب

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪﯼ ﻭﺳﻌﺖ ﺧﻮﯾﺶ

ﻣﺤﻔﻞ ﺳﺎﮐﺖ ﻏﻢ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ

ﺣﺎﺻﻠﺶ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺟﺰﺍ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﺍﻓﺴﺮﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻭ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﻧﯿﺴﺖ

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﺎﺭﯼ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ

ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺎﻫﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﺣﯿﺎﺕ...

ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎیی ﮐﻪ ﺧﺪﺍ میخندد...

/ 6 نظر / 21 بازدید
اشرف

مد را دردی اگر باشد خوش است درد بی دردی علاجش آتش است

مریمی

سلام عیدتون مبارک[هورا]

غریب

جالب است ثبت احوال همه چیز را در شناسنامه ام نوشته است به جز احوالم " زندیاد حسین پناهی" [لبخند][گل][قلب]دوستدارت بی نهایت[گل][قلب][لبخند]

جالب است ثبت احوال همه چیز را در شناسنامه ام نوشته است به جز احوالم " زندیاد حسین پناهی" [لبخند][گل][قلب]دوستدارت بی نهایت[گل][قلب][لبخند]

آبجی

[گل]