بیائیم کمی آرام باشیم

بیائیم غوغای درون ذهنمان را کمی آرام کنیم

ما این غوغا نیستیم .

ما تفکرات و احساسات و عواطف درون خویش نیستیم .

ما همان فضای بی کرانی هستیم

که به این تفکرات ،اندیشه ها

و احساسات اجازه بروز می دهد

بیائیم کمی آرام باشیم

/ 1 نظر / 5 بازدید
رسم دنیا

اولین سایت سرگرمی و تفریحی شعر ، لطیفه ، آهنگ و . . . شما هم می توانید به جمع کابران ما بپوندید اول از سایت ما بازدید کنید بعد تصمیم بگیرید