چشمانمان را ببندیم

و افکارمان را چه مخرب و چه انرژی بخش

از مانیتور ذهنمان عبور دهیم

ذهن خود را مانند صندوقچه ای

متصور شویم که افکارمان درون آن در حال گردش هستند

اگر تمامی افکار را جمع کنیم

و در گوشه صندوقچه جای دهیم

می بینیم که چه فضای اضافی

برای تفکر داریم

آن فضای اضافی می تواند

خود حقیقی شما را نمایان کند

/ 2 نظر / 6 بازدید
دریا

عالی بود

faryad

...عالیی بود. مخصوصا شعر روی وبتان.