سلامی چو بوی خوش آشنایی

مهم نیست

که سلام کنیم

مهم این است

که سلاممان بوی چه می دهد

بعضی وقتها سلام می کنیم

و سلاممان بوی تعلق می دهد

گاهی بوی تملق

هنگامی برای تفخر

و هنگامی هم بوی تعفن

سلام بر آن سلامی که بی رنگ است

و هیچ بویی جز پاکی ، صداقت و سلامت ندارد

/ 4 نظر / 5 بازدید
سردبیر

سلام دوست عزیز ... _ سری جدید کاغذ دیواری های یاس گرافیک ویژه اعیاد شعبانیه _ منتظر حضور گرمت هستم ... ....با تشکر

آزاد

چه بگویم؟ سخنی نیست می وزد از سر امید، نسیمی؛ لیک تا زمزمه ای ساز کند در همه خلوت صحرا به رهش نارونی نیست چه بگویم؟ سخنی نیست *** پشت درهای فرو بسته شب از دشنه و دشمن پر به کنج اندیشی خاموش نشسته ست بام ها زیرفشار شب کج، کوچه از آمدو رفت شب بد چشم سمج خسته ست *** چه بگویم ؟ سخنی نیست در همه خلوت این شهر،آوا جز زموشی که دراند کفنی نیست وندر این ظلمت جا جزسیا نوحه شو مرده زنی نیست ورنسیمی جنبد به رهش نجوا را نارونی نیست چه بگویم؟ سخنی نیست... سروده احمد شاملو چشمه ریگی | http://blog.cheshmehregi.com

آرام

[گل][گل][گل][گل] سلامی به گرمی آفتاب به پاکی دریا به زیبایی شب به آبی آسمان[گل]