ببخشیم تا آرام شویم

برای بعضی ها بخشش کار مشکلی است

چون هیچ سنخیتی با آن ندارند

بیائیم خودمان را بسنجیم

خاطرات پررنگ ما کدامند ؟

در زندگی خاطرات پررنگمان را پیدا کنیم

دنبال شاخص باشیم

بیائیم با خودمان روراست باشم

یادم می آید

آن پسری را که در فلان ساعت در گوشم زد

و یا روزی را که هدیه ای از دوستی برایم رسید

اگر خاطرات پررنگ زندگیمان پر از شادی و سرور باشد

که ....

ولی اگر لبریز از انتقام و گرفتگی باشد

باید عوامل آن را در وجودمان بیابیم

همه چیز در درون ماست

بیائیم ببخشیم و پاک کنیم

همه سیاهی ها را

/ 2 نظر / 5 بازدید
ستایش

كاش خدا اين توان رو به هممون بده تا همه كينه هامون رو دور بريزم

ستایش

به اميد روزي كه انقدر شاد باشي كه هيچ غصه اي نتونه شاديت رو ضايع كنه