ما چگونه ایم

زیادند کسانی که همه چیز دارند ولی تو را ندارند

و اندک اند کسانی که تو را دارند و هیچ چیز ندارند


/ 5 نظر / 5 بازدید
امید

[گل] پروردگارا به من بیاموز ببخشم کسانی را که هر چه خواستند با من با دلم با احساسم کردند ومرا در دوردست خودم تنها گذاردند و من امروز به پایان خودم نزدیکم... پروردگارا به من بیاموز در این فر صت حیاتم آهی نکشم برای کسانی که دلم را شکستند

دریا

خدایا کمک کن که تو همه چیز من باشی

6258

[گل] داداش مهدی مرسی که اینقد به من اهمیت میدیدن و این همه نظر میدین[ناراحت]

رویا

با این کمی مخالفم. چون ما همگی خدا رو داریم. خدا خودشو دریغ نمیکنه. فقط ما گاهی رو برمیگردانیم بسمت خواستها و خواستنی ترین را فراموش می کنیم. اونوقت اعمالمون طوری میشه که دیگران فکر میکنند ما خدا رو نداریم!

yas

[گل][گل]چه جمله ی زیبایی[دست]خیلی خوشم اومد[تایید] مرسی که به وبم اومدی [گل]