مسئله بودن یا نبودن نیست

مسئله بودن یا نبودن نیست!

مسئله این است که در حال بودن نباشی

زندگی یعنی باشی اما نباشی

مثل گل نیلوفر

چه کلاسی داری نیلوفر درس زندگی می دهی

پای در گل داری و لی ....

جهان را در لطافت آب مشاهده می کنی

آری زندگی همین است

پای در گل دنیا باشی و در آن زندگی کنی اما

اندیشه عرشی و الهی داشته باشی

و بنگری خدا را در لطافت دل خداییت

/ 11 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
خواهرانه

نیلوفری...چه لطافتی داری ...که درمردابی بی روح زنده میشوی...وامید زنده بودنش میبخشی..آری زندگی همین است..امیدی در دل ناامید بودن

هليا

ممنون كه به وبم سر زدي بازم بيا[لبخند]

هليا

ممنون كه به وبم سر زدي بازم بيا[لبخند]

هليا

ممنون كه به وبم سر زدي بازم بيا[لبخند]

هليا

ممنون كه به وبم سر زدي بازم بيا[لبخند]

هليا

ممنون كه به وبم سر زدي بازم بيا[لبخند]

هليا

ممنون كه به وبم سر زدي بازم بيا[لبخند]

هليا

ممنون كه به وبم سر زدي بازم بيا[لبخند]

هليا

ممنون كه به وبم سر زدي بازم بيا[لبخند]