/ 8 نظر / 10 بازدید
ذکریا

زندگی کوتاه است فرصت ها رفتنی و حسرت ها ماندنی هرگز اجازه ندهید کسی خوشبختی امروز را به بهانه سعادت فردا از شما بگیرد ایام به کام[گل]

ذکریا

از هرچیز تازه اش را انتخاب کن ولی از دوست کهنه اش را ایام به کام [گل]

ذکریا

دوست خوب مثل چراغ توی تاریکیه یادت باشه به روشنایی رسیدی دورش نندازی ایام به کام[گل]

ذکریا

شب بود و نسیم بود و باغ و مهتاب من بودم و جویبار و بیداری آب وین جمله مرا به خاموشی می گفتند کاین لحظه ناب زندگی را دریاب ایام به کام [گل]

ذکریا

همیشه رو به نور بایست اگر میخواهی تصویر زندگیت سیاه نیفتد ایام به کام [گل]

ذکریا

دعا و نماز قوی ترین نیرویی است که انسانها می توانند ایجاد کنند نیرویی که چون قوه جاذبه زمین وجود حقیقی دارد ایام به کام [گل] ممنون از لطفتون

ذکریا

امام جعفر صادق (ع): چهار چیز نشانه نفاق است: سنگ دلی اشک نریختن اصرار بر گناه و حرص بر دنیا. شهادت ششمین شمع روشنگر و وصی پیغمبر، تسلیت و تعزیت.

http://amagan.persianblog.ir/