سلام

از دوستی نظر خواستم

که امروز بگه چی بنویسم

و در مورد چی بنویسم

گویی دلتنگ بود و گفت دلتنگی فقط همین . . .

بعضی وقت ها و در زمان دلتنگی

نمی دونیم ما از اون دور شدیم یا اون از ما

نمی دونیم ما غریبیم یا اون

نمی دونیم ما خودمونو رها کردیم یا اون ما رو

ولی خودش گفته که از رگ گردن به ما نزدیک تره

کافیه که از اون غفلت هامون کم کنیم تا پررنگ بشه

ولی چه قشنگه وقتی اون ما رو لایق انسان بودن دانسته

ما هم خودمونو لایق خدایی شدن بدونیم

و با پاکی و صداقت جوابشو بدیم