سلام دوستان

کم کمک به ماه مبارک نزدیک میشیم

تو این ماه که ماه خود خداست

و بسیار وعده ها داده تو این ماه

بیایم مردونه به خدا دست دوستی بدیم

بیایم تو این ماه هر چی غیر اونه

هر وابستگی و دلبستگی رو تا حد ممکن

از دلمون بیرون کنیم

ببینمیم . . .

اصلا چه مزه ای داره با خدا بودن

و ناخدای سرنوشت خود شدن

البته اینها رو اول به خودم میگم

شما که سرور بنده اید