از نو کودک شو تا خلاق باشی!

همه کودکان خلاق‌اند

برای خلاق بودن باید اول از

ذهن

تعصبات

و پیش‌داوری‌ها

آزاد شوید.