سلام دوستان

از همه کسانی که در این مدت برای بنده نظر گذاشتن خیلی تشکر میکنم

تایب الزیاره همه شما بودیم و برای همه دعا کردیم

ان شا الله خدا به خاطر صفای شما دعای ما رو هم قبول کنه

ولی یه خاطره براتون بگم تو مسجد گوهرشاد نشسته بودم و در حال و هوای خودم

سیر می کردم که جوانی نظرمو جلب کرد

تسبیحی در دستش گرفته بود

و زمزمه ای داشت خوب که نگاش کردم دیدم که

از بچه های سندروم دانه(عقب افتاده ذهنی و جسمی)

عجیب نماز می خواند ولی نمازش رکوع نداشت و سجده های کوچکش

نگاه هر کسی را به خود جلب می کرد با خود گفتم ای کاش من هم کمی از خلوص

این جوان را داشته باشم او خوب خدای خود را شناخته است