برخی از چیزها مختص به یک گروه و یا یک اجتماع خاص هستند

ولی بعضی اوقات نیز همه گروه ها به یک چیز معتقد هستند

همه ادیان و فرقه ها از چیزی به نام مراقبه یا سکوت حرف می زنند

برای درک هستی

این مراقبه در ادیان مختلف و در گرایشهای مختلف

تعاریف فراوانی دارد پس باید چیز مهمی باشد

که همه بر آن تاکید دارند

به طور کلی مراقبه یعنی خالی شدن ذهن

یعنی خاموشی ذهن و باید با تمرین به آن دست پیدا کرد

از همین الان شروع کنید موفق باشید